Vodárske práce
Kúrenárske práce
Stavby na kľúč

Vaše meno:
Váš tel:
Váš email:
Chcem urobiť:

Plynové a kanalizačné prípojky

Plynovodná prípojka slúži na pripojenie odberného plynového zariadenia na verejný plynovod. Začína sa napojením na plynovod a končí pred hlavným uzáverom odberného plynového zariadenia.


Zabezpečujeme:

  • Výkopové práce pre plynové a kanalizačné potrubie vrátane prípojok
  • Zhotovenie lôžok pod potrubie
  • Montáž NTL plynového potrubia
  • Zabezpečenie úradnej skúšky TI SR, revízií plynového potrubia, tlakových skúšok NTL plynového potrubia
  • Montáž kanalizačných vodovodných a plynových prípojok k rodinným domom
  • Montáž konštrukcie spevnenia vozovky vrátane lôžok z kamennej drte
  • Montáž betónovej zámkovej dlažby vrátane doplnkov( obrubníky, minipalisády)
  • Zabezpečenie statickej zaťažkávacej skúšky

AD STAV s. r. o.

 

Firma AD STAV má 15 ročné skúsenosti na stavebnom trhu. Predmetom našej činnosti sú vodárenské a kúrenárske práce, terénne úpravy, jadrové vŕtanie, plynové a kanalizačné prípojky a stavby na kľúč. V súčasnosti je AD STAV moderná a flexibilná stavebná firma, ktorá pôsobí v okolí Bratislavy a v Žillinskom kraji, kde jej pobočka sa nachádza v Čadci. Firma vám garantuje kvalitu pri spolupráci a individuálny prístup ku každému zákazníkovi. Pri práci používame najmodernejšie technologické postupy a moderné technické vybavenie. Našou prioritou je spokojnosť zákazníka.
TEL: 0905 292 925